Brandsäkerhet

Vi är återförsäljare av produkter från GPBM, dessa säljs fn främst till företag men kommer att ingå i e-handeln framgent.

Brandsläckare – boxar för brandsläckare – Nödutgångsskyltar osv.

Hör gärna av Er om Ni behöver utrustning, på länk ser Ni sortimentet, dock utan pris.